Organizace burzy

Burzovní publikum

Burzovní publikum zahrnuje účastníky přímé, kteří obchody uzavírají a účastníky nepřímé, kteří ochodování výrazně ovlivňují (úředníci, tisk, investoři). Burzovní publikum dělíme do následujících skupin:

 • Zprostředkovatelé = zástupci burzovních obchodníků; fakticky provádějí obchody.
 • Makléři, brokeři obchodují cizím jménem na cizí účet. Jsou pracovníky makléřských firem a bank. Na některých burzách lze obchodovat pouze prostřednictvím makléřů.
 • Dealeři obchodují vlastním jménem na vlastní účet. Tento způsob se používá na anglo - americkém typu burz.
 • Burzovní obchodníci = členové burzy, kteří obchodují prostřednictvím zástupců. Uzavírají obchody své nebo svých klientů.
 • Úředníci = zaměstnanci burzy, kteří se starají o chod burzy a bezpečnost obchodů.
 • Hosté mohou být přítomni, ale nemohou se účastnit obchodů.

Prostor burzy se dělí na parket, kde se obchoduje s připuštěnými cennými papíry a kulisu, kde se obchoduje s neoficiálními cennými papíry (exoty).

Burzovní obchody

Aby mohl být cenný papír obchodován na parketu, je podmíněno žádostí, která obsahuje údaje o cenném papíru, popis finanční situace emitenta, výpis z obchodního rejstříku, podrobnou charakteristiku emitenta, rozsah emise a typ cenných papírů.

Státní cenné papíry jsou na burzu připouštěny automaticky. Burzou připuštěné cenné papíry se nazývají kotované. Burzovní obchodník dostává příkazy od investora. Burzovní příkaz musí obsahovat informace o typu transakce (nákup / prodej), množství a druhu cenného papíru včetně ISINu, ceně transakce, časové platnosti příkazu. Podle cenových požadavků lze rozdělit příkazy: Nelimitované, nejčastěji ve tvaru "co nejlépe" nebo "co nejlevněji". Klient se spoléhá, že se obchodník bude chovat v jeho zájmu. Limitované, kdy klient určí maximální / minimální cenu. Příkazy omezující ztrátu z pohybu kurzu cenných papírů. Příkaz je platný pouze do určité hranice. Přesáhne - li kurz tuto hodnotu, příkaz přestane platit. Příkaz k okamžitému provedení příkazu platí pro okamžitý prodej za určenou cenu. Nejde - li obchod uzavřít, příkaz je neplatný. Příkaz umožňující samostatně jednat (ve stanoveném rozsahu).

Obchodování má 3 fáze:

 1. podání příkazu a specifikace dispozic
 2. přijetí příkazu, zaevidování a zpracování
 3. střet nabídky a poptávky, stanovení kurzu a uzavření obchodu

Vypořádání burzovních obchodů

Po uzavření obchodu uzavře zprostředkovatel objednávkovou knihu a vystaví uzavírací list. Ten obsahuje veškeré operace provedené za daný den. Uzavírací listy jsou předány klientům a zúčtovací instituci.

Porovnání uzavíracích listů může mít dvojí podobu:

 • Dvoustranné - porovnání údajů kupujících a prodávajících stran, setřídění spárovaných, nespárovaných a odmítnutých obchodů. Tyto informace jsou předány vypořádací instituci.
 • Jednostranné - informace poskytuje zprostředkovatel. Jejich pravdivost dokládá podpisem svých klientů.

Vypořádání představuje zaplacení provedených obchodů. Může mít dvě podoby:

 • Clearing = převod z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
 • Netting = vzájemné započítání a kompenzace obchodů. Uhrazeny jsou pouze rozdíly.

Historie, typy burz - Organizace burzy - Burzovní indexy, kontrola

Použité zdroje:

Anděla Landorová a kol. - Cenné papíry a finanční trhy, Liberec 2005

Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Ekonomie I, Liberec 2004

Vilém Kunz - Základy financí - cenné papíry, Ústí nad Labem 1998

2527