Burzovní indexy, kontrola obchodů

Burzovní indexy, kontrola obchodů

Burzovní indexy

Vývoj cen na burzách zachycují burzovní indexy. Jejich růst či pokles může odrážet stav jednotlivých ekonomik. Jedná se o aritmetický nebo geometrický průměr cen a realizovaných obchodů. Rostou - li obchody a kurzy obchodovaných cenných papírů, rostou i indexy.

Nejznámější indexy jsou Dow - Jonesův (New York), Financial Times (Londýn), DAX (Frankfurt n.M.), Nikkei (Tokio) a PX (Praha) nebo RM (RM - Systém).

Graf 1 - Index PX

Index PX

Zdroj: http://www.bcpp.cz 10. 1. 2007

Kurz cenných papírů se určuje v měně země, ve které daná burza funguje. Dále se převádí na body. Na New Yorské burze 1 bod = 10 $.

Kontrola a regulace burzovních obchodů

Základem kontroly a regulace je obecná legislativa. Ta určuje podmínky pro obchodování na kapitálovém trhu. Na ni navazují pravidla a normy, které stanovují orgány burzy (organizační řád, členství, přijímání cenných papírů).

Kontrolu a regulaci lze rozdělit na:

  • Vnitřní, kterou provádějí orgány burzy (pověřené komise a výbory). Na účastnících obchodů mohou požadovat příslušné informace.
  • Vnější ve formě státního dozoru (ČNB). V zahraničí mohou dozor vykonávat nezávislé instituce (ve Švýcarsku Komise pro regulaci).

Odkazy

ČNB - Dohled nad kapitálovým trhem Burza cenných papírů Praha RM-systém

Historie, typy burz - Organizace burzy - Burzovní indexy, kontrola

Použité zdroje:

Anděla Landorová a kol. - Cenné papíry a finanční trhy, Liberec 2005

Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Ekonomie I, Liberec 2004

Vilém Kunz - Základy financí - cenné papíry, Ústí nad Labem 1998

2527